Calcium Carbide meters ( analoge + digitale )

Gebruiksklare sets , met of zonder mobiele kleinprinter voor bewijsstelling en archievering.
Printeruitdruk in te stellen met eigen firmagegevens en voettekst .
Uitlezing digitale manometer 0,1 . Waarde op display is werkelijke restvochtwaarde in gemeten bouwstof , dus geen omrekening noodzakelijk .Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging
Bij bestelling ontvangt u vooraf de levering steeds een orderbevestiging
Copyright© alle rechten voorbehouden , gehele of gedeeldelijke overname van tekst ,foto’s , video’s , verveelvoudiging op welke wijze dan ook , is niet toegestaan tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Meet Technics
MEET Technics - Boterstraat 14 - Bosmolens - 8870 Izegem - België - Tel: +32 51 32 00 35
E-mail: - BTW: BE 0730.799.879