veel gestelde vragen en verduidelijkheden

De pH (=zuurtegraad) is de belangrijkste parameter om te meten in uw zwembad of spa.

De waarde moet zich tussen de 7,0 en 7,6 situeren. Ideaal is 7,2
• Een te hoge pH kan leiden tot ontwikkeling van gevaarlijke bacteriën zoals Pseudomonas omdat uw chloor in uw zwembadwater veel minder actief is. Helder water is niet altijd een garantie op afwezigheid van gevaarlijke bacteriën of virussen. Daarom is meten van de pH zeer belangrijk . Bovendien zal een te hoge pH in combinatie met te weinig vrij chloor leiden tot algengroei(groen water)
• Een te lage pH kan leiden tot corrosie van alle metalen onderdelen (ladders, warmtepompen, circulatiepompen, verlichting etc…) en ontwikkeling van de irriterende chloorgeur(trichlooramines) die oog- , neus- en huidirritaties veroorzaken.

Opgelet: de pH van uw water (zeker bij spa’s) altijd meten als uw water op de juiste temperatuur is (bij spa’s op 37°C). Uw pH zal immers stijgen als de temperatuur van uw water stijgt (koolzuurgas zal namelijk ontsnappen, waardoor pH stijgt). Uw pH van uw water corrigeren heeft geen zin als de temperatuur niet op uw gewenst peil is want hij zal opnieuw veranderen door het verwarmen van het water.

Chloor (=vrij actief chloor)

De aanwezigheid van chloor in uw zwembad of spa is noodzakelijk om helder en gezond water te hebben (geoxideerd en gedesinfecteerd water). 

Het chloor in uw zwembadwater die u moet meten is het vrije chloor (die voor oxidatie en desinfectie zorgen).

De volgende concentraties vrije chloor moeten aangehouden worden om 100% zekerheid te hebben dat uw water voldoende geoxideerd en gedesinfecteerd is (helder en vrij van bacteriën en virussen).
• Openlucht zwembad: 0,5 tot 3,0 mg/l
• Overdekt (binnen) zwembad: 0,5 tot 1,5 mg/l
• Spa’s of whirlpools: 1,0 tot 3,0 mg/l

NB De pH moet tussen 7,0 en 7,6 zijn zodat de vrij chloor actief is. Een te hoge pH (>7,6) zal uw vrij chloor inactief maken (uw water kan zelfs groen worden).

Opgelet: het gebruik van chloortabletten en granulaten die cyanuurzuur(mono, di of tri isocyanuric acid) bevatten zal als gevolg hebben dat de actieve vrije chloor veel lager is in werkelijkheid dan gemeten met een fotometer.

Het cyanuurzuur gehalte mag absoluut niet hoger zijn dan 70 mg/l anders zal u vrije chloor niet actief genoeg meer zijn.

Totaal chloor = vrij chloor + gebonden chloor

Gebonden chloor =chlooramines is de vrij chloor die met de vervuiling heeft gereageerd.

De gebonden chloor moet minder dan 1 mg/l (beter minder dan 0,6 mg/l) zijn en is uw vervuilingsgraad. Te veel gebonden chloor(=chlooramines in de chemie, > 1 mg/l) zal leiden tot de irriterende “chloorgeur” die irritatie van ogen, huid en slijmvliezen zal veroorzaken. De gebonden chloor berekent u door totale chloor min vrije chloor.

nota: 1 mg/l (milligram per liter)= 1 ppm (parts per million)

Bij een te lage pH zal de gebonden chloor volledig overgaan in de vorm trichlooramine die een zeer irriterende chloorgeur geeft. 

Het chloor in uw zwembad zal dus niet ruiken als uw pH correct is en de gebonden chloor (door te backwashen of via chloorshock) laag gehouden worden.Problemen met uw zwembad- of spa water? FAQ

1. Water van zwembad/spa is niet helder?

Dit kan te wijten zijn aan een slecht werkende filterinstallatie. Backwash eerst uw filter en filtreer dan voor een lange periode. Een goed werkende filterinstallatie is zeer belangrijk voor helder en gezond water. Cartridge filters werken niet goed, gebruik een duurdere zandfilter.

Dit kan ook te wijten zijn aan een te hoge concentratie hardheid waardoor uw water troebel wordt van te veel kalk. Meet uw concentratie calciumhardheid en verlaag deze indien te hoog. Ideaal is tussen 100 -200 mg/l CaCO3

Dit kan ook ook te wijten zijn (wanneer u chloortabletten of granulaten gebruikt) aan een te hoge concentratie cyanuurzuur waardoor de werking van de vrij chloor niet meer goed is en uw water troebel wordt en uiteindelijk zelfs zal groen worden. Meet de concentratie cyanuurzuur want deze mag niet hoger zijn dan 70 mg/l. Om te verlagen moet u vers water toevoegen om de concentratie cyanuurzuur te verlagen. Gebruik vloeibaar chloor om cyanuurzuur te vermijden.

Dit kan ook te wijten zijn aan kleine partikels die niet door uw filter worden geadsorbeerd. Maak gebruik van een flocculant om de kleine partikels toch via uw filter ter verwijderen. Als flocculant wordt meestal Alum (Aluminiumsulfaat=Al2(SO4)3) gebruikt. Voor de goede werking van uw Alum flocculant moet de pH zich tussen 7,6 en 7,8 tijdelijk bevinden.

2. Water van mijn zwembad of spa is groen

Dit is te wijten aan een sterke algengroei in uw water. Algen groeien als er sterk UV licht (zonlicht) is in combinatie met de nodige voedingstoffen (organische materiaal, vervuiling) in uw water. Controleer eerst uw pH (moet tussen 7,0 en 7,6 bevinden) en daarna uw vrij chloorgehalte sterk verhogen (chloorshock) met vloeibaar chloor om de algen af te doden

Indien uw pH van uw water te hoog is (hoger dan 7,6) dan is uw vrij chloor niet meer actief genoeg en kunnen algen groeien als er te weinig vrij chloor aanwezig is in uw water. Verlaag desnoods uw pH tot 7,2 en verhoog uw vrij chloor tot de nodige concentraties .

Indien uw cyanuurzuur (chloorstabilisator in chloortabletten en granulaten) gehalte veel te hoog is (hoger dan 70 mg/l) in combinatie met te weinig vrij chloor dan kunnen de algen ook groeien. Verlaag uw cyanuurzuur gehalte met vers water en voer dan een chloorshock uit met vloeibaar chloor om de algen af te doden.

Zorg voor een goed werkende filterinstallatie want deze is ook zeer belangrijk om uw water helder en gezond te houden. Om kleine partikels te filtreren gebruikt u het best een flocculant.


3. Water wordt van één dag op de andere groen

Dit is te wijten aan een sterke algengroei die veroorzaakt wordt door sterk zonlicht in combinatie met veel voedingsstoffen voor algen(meestal nitraten en fosfaten). Laat uw concentratie nitraten en fosfaten meten in uw water. De nitraten en fosfaten zijn waarschijnlijk in uw water terechtgekomen door korrels meststof die in het water zijn geraakt. Als u uw grasperk voorziet van mestkorrels zorg er dan voor dat die zeker niet in uw zwembadwater of spa terechtkomen! Mestkorrels bevatten zeer hoge concentraties nitraten en fosfaten.
Om de algen te verwijderen zal u een chloorshock moeten uitvoeren met vloeibaar chloor en nadien voor een lange periode filtreren.

4. Toevoegen van pH plus of pH minus heeft geen invloed op de pH

Dit is te wijten aan een veel te hoge alkaliniteit. Meet uw concentratie alkaliniteit. Indien deze hoger is dan 250 mg/l CaCO3 dan zal u deze moeten verlagen door een sterk zuur (vloeibaar zoutzuur of zwavelzuur) toe te voegen aan uw water welke de alkaliniteit zal verlagen.
Ideale concentratie alkaliniteit: 80 -120 mg/l CaCO3

5. pH waarden schommelen zeer sterk (bokkesprongen) en blijven niet stabiel.

Dit is te wijten aan een veel te lage concentratie alkaliniteit. Meet uw concentratie alkaliniteit (mg/l Calciumcarbonaat) en verhoog die tot minstens 80-120 mg/l (ppm) CaCO3 met Alkali plus wat een wit poeder is (=natriumbicarbonaat).
De alkaliniteit (buffercapaciteit) zorgt er namelijk voor dat de pH van uw water niet zal fluctueren.


6. Witte vlekken op de randen van het zwembad of spa

De totale hardheid van uw water is te hoog. Het water verdampt en zal kalk plekken nalaten. Verlaag de totale hardheid van uw water tot 100 - 200 mg/l Calciumcarbonaat (CaCO3) = 10 -20 °FH met een zuur.
U kunt ook het probleem aan de bron oplossen namelijk uw leidingwater laten ontharden met behulp van een ontharder.

7. Mensen met geblondeerd haar krijgen groen haar

Indien het vrije koper concentratie te hoog is (bij koper-zilver ionisatie of door te veel kopersulfaat als anti algenproduct toe te voegen) dan kan geblondeerd haar groen worden. Laat uw koper concentratie meten.
Geblondeerd haar kan ook groen worden indien uw vrij chloor concentratie extreem hoog is (chloorshock water). Zwem absoluut niet in water met meer dan 10 mg/l vrij chloor. Concentraties vrij chloor hoger dan 10 mg/l zult u tevens al ruiken!

8. Bruin water of bruine vlekken in uw zwembad of spa

Is meestal te wijten aan een te hoge concentratie ijzer in uw water. Concentratie ijzer moet beneden 0,2 mg/l zijn anders kunnen er door luchtoxidatie ijzeroxides neerslaan die bruine vlekken geven. Laat uw ijzerconcentratie meten.
Uitzonderlijk kan dit ook te wijten zijn aan een te hoge concentratie mangaan.
Bruine algen kunnen uiteraard ook bruine vlekken veroorzaken en kunnen verwijderd worden met een chloorshock.

9. Wanneer moet ik mijn water verversen?

Indien uw geleidbaarheid (EC of conductiviteit) hoger is dan 2100 µS/cm= 2,1 mS/cm.
Indien uw concentratie gebonden chloor hoger is dan 1 mg/l. Gebonden chloor berekent u door het verschil in de gemeten concentratie totaal chloor min gemeten concentratie vrij chloor. Gebonden chloor verlagen doet u door vers leidingwater toe te voegen (is het snelst)

U kan de gebonden chloor ook door een chloorshock (uw concentratie vrij chloor verhogen tot 10 maal de concentratie gebonden chloor) verwijderen. Bijvoorbeeld indien uw concentratie gebonden chloor 1,2 mg/l is na berekening dan moet uw minstens 12 mg/l vrij chloor doseren om chloorshock effect te hebben dat uw gebonden chloor zal afbreken. Deze reactie duurt wel 24 à 36 uur.

10. Kan ik met een Redox(ORP) tester chloor meten in zoutwater (zoutelectrolyse)?

Helaas is dit niet mogelijk met een standaard Redox (ORP) tester omdat die ORP elektrode voorzien is van een platina ORP elektrode. Deze platina ORP elektrode zal negatieve mV waardes (of dicht bij nul) aanduiden als er teveel zout (meer dan 1 g/l) aanwezig is in het water.
Je kan enkel de vrij chloor bepalen in zoutwater met een fotometer (zoals de HI701 en vrij chloor reagentia (DPD).
Je kan het ook meten met speciale ORP elektrodes

11. Waarom stijgt de pH van mijn spa altijd?

Als de temperatuur van het water stijgt zal er namelijk een chemische reactie plaatsgrijpen waardoor de pH stijgt.
Het koolzuurgas (CO2) zal namelijk door verwarmen van het water, uit het water ontsnappen en een pH verhoging veroorzaken.
Indien u een spa met koud leidingwater vult en bij de koude temperatuur de pH meet dan zal de pH stijgen als u opnieuw de pH meet bij een hogere temperatuur. Daarom altijd pH meten en eventueel corrigeren tot ideale pH van 7,2 nadat de temperatuur op de gewenste hoogte (van bijvoorbeeld 37°C) is gebracht.

De pH van uw spa kan ook verhogen als u gebruik maakt van vloeibare chloor om te desinfecteren.
Vloeibare chloor zal namelijk altijd een sterke base vormen in water (Natriumhydroxide, NaOH) die de pH zal verhogen.

12. Waarom wordt mijn water troebel of groen na een stevig onweer?

Een stevig onweer gaat meestal gepaard met blikseminslagen. De bliksem zal Ozon (O3) aanmaken in de lucht boven uw zwembad of spa. De ozon is op zijn beurt een krachtiger oxidator dan uw chloor in uw zwembad of spa. Als er te weinig chloor in uw zwembad of spa aanwezig is zal de Ozon het chloor allemaal afbreken waardoor uw water troebel of zelfs groen kan worden wegens gebrek aan chloor.
Met een automatisch pH en chloor doseersysteem kan dit uiteraard vermeden worden.


13. Hoe zwembad onderhouden? 

U kunt uw  zwembad op twee manieren onderhouden:

a.) manueel

-Zorg ervoor dat uw pH zich tussen 7,0 en 7,6 bevindt, ideaal is pH 7,2. Gebruik pH minus om pH te verlagen of pH plus om de pH te laten stijgen.
-Zorg ervoor dat uw actief vrij chloor gehalte op peil is.
-Zorg ervoor dat uw filterinstallatie optimaal werkt. Tijdig backwashen voor een optimale werking is de boodschap.
-Grof vuil met schepnet of stofzuiger regelmatig verwijderen.
-Regelmatig alles nameten om zeker te zijn van een goede zwembadwater kwaliteit.

b.) automatisch.

Indien u het beu bent om meermaals per week alles manueel bij te sturen kunt u een automatisch meet- en doseersysteem laten installeren.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging
Bij bestelling ontvangt u vooraf de levering steeds een orderbevestiging
Copyright© alle rechten voorbehouden , gehele of gedeeldelijke overname van tekst ,foto’s , video’s , verveelvoudiging op welke wijze dan ook , is niet toegestaan tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Meet Technics
MEET Technics - Boterstraat 14 - Bosmolens - 8870 Izegem - België - Tel: +32 51 32 00 35
E-mail: - BTW: BE 0730.799.879
Deze website maakt gebruik van cookies De website van MEET Technics gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten