Softfox

Catalogus > Softfox >
Softfox Art.nr. Softfox
grafische analyse en detailuitwerking via PC. Deze software werd speciaal voor Microsoft Windows ontwikkeld en kan onder Windows 98 , NT , ME , 2000 , XP , Vista en 7 ingezet worden .
Ze is met al onze onder de rubriek "dataloggers" beschreven instrumenten compatibel .
De software maakt het niet alleen mogelijk de analyse grafisch te bekomen , maar ook de verschillende parameters , en instellingen comfortabel door te voeren .
De aansluiting aan de PC gebeurt via een USB-interface kabel , die met de software automatisch meegeleverd wordt . De data-overdracht gebeurt zonder enige moeite en binnen enkele seconden .
De export van de meetgegevens in andere programma's vb. excel behoort tot de mogelijkheden .

Beknopte beschrijving mogelijkheden :

- instellen interval
- batterijstandcontrole
- printer inrichten
- Remotefox configureren
- universeel alarmgever configureren

- detail inzoom
- detail uitzoom
- weergave periode diagram vastleggen
- volledig diagram horizontaal op het scherm uitlijnen
- volledig diagram vertikaal op het scherm uitlijnen
- vertikale netlijnen aan / uit
- horizontale netlijnen aan / uit
- parameter hulplijnen bewerken
- diagram legende aan / uit
- eerste zin van notitie direkt in het diagram afbeelden
- 1 of meerdere curves uit het project ontnemen
- af te beelden curves selecteren
- drukkeraanzicht voor drukken

Aantal :

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging
Bij bestelling ontvangt u vooraf de levering steeds een orderbevestiging
Copyright© alle rechten voorbehouden , gehele of gedeeldelijke overname van tekst ,foto’s , video’s , verveelvoudiging op welke wijze dan ook , is niet toegestaan tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door Meet Technics
MEET Technics - Boterstraat 14 - Bosmolens - 8870 Izegem - België - Tel: +32 51 32 00 35
E-mail: - BTW: BE 0730.799.879